1999 Ankara Genel Seçim Sonuçları

Ankara
Oy Oranı
Toplam Oy
Milletvekili
1
DSP - Demokratik Sol Parti
23,00
462.379
9
2
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
21,00
431.050
8
3
FP - Fazilet Partisi
17,00
341.174
5
4
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
13,00
268.741
4
5
ANAP - Anavatan Partisi
10,00
216.118
-
6
DYP - Doğru Yol Partisi
7,00
146.364
2
7
BBP - Büyük Birlik Partisi
1,00
31.967
-
8
HADEP - Halkın Demokrasi Partisi
1,00
31.306
-
9
ÖDP - Özgürlük ve Dayanışma Partisi
1,00
31.005
-
10
LDP - Liberal Demokrat Parti
0,00
5.183
-
11
MP - Millet Partisi
0,00
4.082
-
12
DP - Demokrat Parti
0,00
3.986
-
13
BP - Birlik Partisi
0,00
3.886
-
14
İP - İşçi Partisi
0,00
3.809
-
15
EMEP - Emek Partisi
0,00
3.432
-
16
YDP - Yeniden Doğuş Partisi
0,00
2.304
-
17
DBP - Demokrasi ve Barış Partisi
0,00
2.148
-
18
DEPAR - Değişen Türkiye Partisi
0,00
1.749
-
19
SİP - Sosyalist İktidar Partisi
0,00
1.702
-
20
Bağımsız - Bağımsız
0,00
271
-
Ankara - Kazanan Milletvekilleri
1
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Abdurrahman KÜÇÜK
2
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Ali IŞIKLAR
3
DSP - Demokratik Sol Parti
Aydın TÜMEN
4
DSP - Demokratik Sol Parti
Ayşe GÜROCAK
5
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
Birkan ERDAL
6
FP - Fazilet Partisi
Cemil ÇİÇEK
7
DSP - Demokratik Sol Parti
Esvet ÖZDOĞU
8
FP - Fazilet Partisi
Eyyüp SANAY
9
DSP - Demokratik Sol Parti
Halis Uluç GÜRKAN
10
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Hayrettin ÖZDEMİR
11
DSP - Demokratik Sol Parti
Hikmet ULUĞBAY
12
DSP - Demokratik Sol Parti
Hüseyin Tayfun İÇLİ
13
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Koray AYDIN
14
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Mehmet ARSLAN
15
FP - Fazilet Partisi
Mehmet Zeki ÇELİK
16
DSP - Demokratik Sol Parti
Mehmet Zeki SEZER
17
DSP - Demokratik Sol Parti
Melda BAYER
18
DYP - Doğru Yol Partisi
Mustafa Cihan PAÇACI
19
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
Nejat ARSEVEN
20
DSP - Demokratik Sol Parti
Oğuz AYGÜN
21
FP - Fazilet Partisi
Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN
22
FP - Fazilet Partisi
Rıza ULUCAK
23
DYP - Doğru Yol Partisi
Saffet Arıkan BEDÜK
24
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Sedat ÇEVİK
25
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Şefkat ÇETİN
26
MHP - Milliyetçi Hareket Partisi
Şevket Bülend YAHNİCİ
27
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
Yıldırım AKBULUT
28
CHP - Cumhuriyet Halk Partisi
Yücel SEÇKİNER
Seçmen Sayısı :2.351.122
Sandık Sayısı : 12.238
Geçerli Oy Sayısı :1.999.131
Geçersiz Oy Sayısı :80.195
Katılım Oranı : % 88,44